Den europæiske passagertrafik nåede 95 procent af niveauet før pandemien i 2023

Den europæiske passagertrafik nåede 95 procent af niveauet før pandemien i 2023. Dette på trods af inflationspresset med de dertilhørende højere flybilletpriser samt de øgede geopolitiske spændinger. De seneste tal fra Den europæiske afdeling af lufthavnsbrancheorganisationen, Airports Council International (ACI Europe), viser, at de europæiske lufthavne i alt håndterede 2,3 milliarder passagerer i 2023. Dermed steg flypassagertrafikken med 19 procent i forhold til 2022. Niveauet er nu blot 5,4 procent fra niveauet før pandemien. Stigningen i rejseaktiviteten sidste år var i høj grad drevet af international passagertrafik (en stigning på 21 % fra år til år), hvor lufthavne i EU, EØS, Schweiz og Storbritannien (+19 %) klarede sig bedre end lufthavne i Østeuropa (+16 %).

Betydelige præstationsforskelle på tværs af de europæiske lufthavne

Selvom mange europæiske lufthavne har nået rekorder for passagertrafik, halter et stort flertal stadig bagefter deres niveauer før pandemien. Generaldirektør hos ACI Europe, Olivier Jankovec, påpeger at, de geopolitiske konflikter i Europa er en væsentlig bidragsyder til den ujævne europæiske genopretning. "2023 har også været et år med opsving og store forskelle for europæiske lufthavne med hensyn til passagertrafik. Mens mange overgik deres tidligere årlige rekord i passagervolumen, forblev 57 procent stadig under deres præpandemiske mængder," sagde Jankovec. I hele EU og EØS oversteg lufthavnene i Portugal (+12,2 %), Grækenland (+12,1 %), Island (+6,9 %), Malta (+6,7 %) og Polen (+4,5 %) mængderne før covid. Det var dog kun lufthavne i Spanien (+3 %), der opnåede om fuld bedring. De lande, der var næsttættest på at opnå fuld genopretning, var Italien (-2 procent), Frankrig (-5,4 procent) og Storbritannien (-6,4 procent). I mellemtiden var lufthavne i Finland (-29,6 %), Slovenien (-26,2 %), Tyskland (-22,4 %) og Sverige (-21 %) fortsat et godt stykke bagefter niveauerne før pandemien, ifølge ACI.. Jankovec understreger, at præstationsforskellene blandt de europæiske lufthavne vil udligne sig markant i 2024. Ifølge ACI Europe forventes den europæiske lufttrafik at fortsætte med at komme sig i 2024 med en forventet stigning på 7,2 % sammenlignet med 2023. Denne vækst vil dog være langsommere end det foregående års vækst på 19 procent, men ikke desto mindre 1,4 procent højere end niveauerne før pandemien.

De fem travleste europæiske lufthavne i 2023

  1. London Heathrow – 28,8 procent år-til-år stigning til 79,2 millioner passagerer og kun 2,1 procent under 2019-niveauet
  2. Istanbul – 18,3 procent år-til-år stigning til 76 millioner passagerer, hvilket overstiger mængderne før pandemien med 11 procent
  3. Paris CDG - 17,3 procent år-til-år stigning til 67,4 millioner passagerer, men 11,5 procent under 2019-niveauet
  4. Amsterdam Schiphol – 17,9 procent år-til-år stigning til 61,9 millioner passagerer, men 13,7 procent under 2019
  5. Madrid – 18,9 procent stigning fra år til år til 60,2 millioner passagerer og kun 2,5 procent under niveauet før pandemien
Læs også om halvdelen af alle europæiske flyvninger var forsinket sidste sommer.

Asta has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 467 €

Cecilie has flown with EasyJet and has received: 388 €

Bent has flown with KLM and has received: 623 €

Tommy has flown with EasyJet and has received: 623 €

Thea has flown with Ryanair and has received: 383 €

Ida has flown with Ryanair and has received: 383 €

Lars has flown with Ryanair and has received: 383 €

Leif has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 1.246 €

Henrik has flown with Ryanair and has received: 958 €

Jákup has flown with British Airways and has received: 388 €

Jan has flown with Scandinavian Airlines System and has received: 623 €

Eva has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 582 €

Anna Sofie has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 194 €

Maja has flown with KLM and has received: 623 €

Linda has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 623 €