Hvad betyder Brexit for dine europæiske flypassagerrettigheder?

Den 23. juni 2016 besluttede Det Forenede Kongerige Storbritannien officielt at klippe navlestrenge med det øvrige Europa. Denne overvældende nyhed kom i kølvandet på en folkeafstemning, hvor mere end 30 millioner mennesker stemte. Afstemningen om det britiske exit blev startskuddet på en af de mest omtalte sager i nyere historie. Flertallet på 51,89% ønskede at forlade EU. Hovedparten af disse stemmere kom primært fra England og Wales. De resterende 48,11 %, som stemte for at forblive i den politiske alliance, var fra Skotland, Nordirland og den engelske London-region. Ifølge ny aftale skal Storbritannien senest forlade EU d. 31. oktober 2019. Brexit vil ændre måden, vi samarbejder og handler med Storbritannien. Udtræden af EU betyder blandt andet, at EU’s regler om EU-borgernes ret til fri bevægelighed ikke længere vil gælde i Storbritannien. Eksempelvis vil EU-forordning 261/2004 ikke længere gælde for flyvninger, der går ud af landet og drives af britiske luftfartsselskaber som British Airways og EasyJet. Der er dog mulighed for, at flyvninger, der afgår fra eller lander i Storbritannien, fortsat falder ind under EU 261/2004. Storbritannien kan ligesom Norgen vælge at underskrive en forfatningstraktat med EU. I dette tilfælde vil passagererne stadig være berettiget kompensation for lange flyforsinkelser, flyaflysninger og overbookinger.

Hvorfor overhovedet et Europa?

Den Europæiske Union er en økonomisk og politisk alliance, som tæller 28 europæiske medlemslande. Denne politiske sammenslutning har sit eget parlament og træffer beslutninger vedrørende ting som handel, transport, uddannelse, flygtninge og miljø. Den Europæiske Union gør det muligt for lande at fungere som en enkelt samlet enhed. I sin tid blev EU etableret efter Anden Verdenskrig, hvor udgangspunktet netop var fred og sammenhold. Små EU-lande er sikret en langt større indflydelse end deres befolkningsandel, og et land som Danmark har som medlem lagt mere at skulle have sagt.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004

Særligt når det kommer til rejser og transport er vi heldige, eftersom borgerne i EU frit kan færdes og bosætte sig på tværs af grænserne. Det blev oprindeligt indført for at tillade fri bevægelighed for mennesker, varer og penge under det, der betegnes som et "indre marked". Når EU laver regler, gælder de dog som udgangspunkt kun indenfor EU. Det har sine fordele og ulemper. Navnlig i lyset af EU-forordning 261/2004, der er et regelsæt vedtaget af EU i vinteren 2004, har unionen grundlæggende værdi for den indre velstand. EU 261/04 er regelsættet, som beskytter dig som flypassager. Det danner grundlaget for din ret til kompensation. Hvis flyvningen er indbefattet af regelsættet, kan du være berettiget økonomisk kompensation i følgende tilfælde:
  1. Lange forsinkelser
  2. Aflysning
  3. Boardingafvisning
  4. Forsinket, mistet eller beskadiget bagage
Du kan også have ret til mad og drikke og til at få betalt ophold på hotel ved aflysninger eller lange forsinkelser. Du har desuden ret til erstatning for mistede nætter på din destination eller til at få betalt en ny billet, hvis du mellemlander og ikke når forbindelsesflyet. EU 261/2004 gælder naturligvis, hvis du flyver fra ét EU land til et andet. Hvis du påbegynder din rejse i et EU land, er du også omfattet af reglerne, selvom din flyvning slutter udenfor EU. Det gælder dog ikke i den omvendte situation, hvor du påbegynder din flyvning udenfor EU og slutter indenfor EU – med mindre flyselskabet flyver under en EU licens. Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med flyforsinkelser, flyaflysninger og overbookninger i de angivne links.

Hvilken betydning har Brexit for dine passagerrettigheder?

Det er fortsat usikkert, hvilke følger et eventuelt Brexit præcis kommer til at have. Det vil bl.a. afhænge af, om Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale eller om de får en udtrædelsesaftale på plads. De nuværende regler vedrørende aflysning og forsinkelse af fly bygger på EU-forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder. Hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale (no deal-brexit), vil de anses som et tredjeland og dermed som udgangspunkt ikke være omfattet af regler fra EU. Britisk lov omfatter imidlertid regler svarende til EU´s flypassagerrettigheder. Den britiske luftfartsmyndighed, Civil Aviation Authority, har også meldt ud, at britiske flyselskaber, som flyver ind i EU, fortsat vil være omfattet af regler, der svarer til EU´s. Hvis det bliver situationen, vil du altså fortsat have de samme rettigheder, hvis dit fly aflyses eller forsinkes.

Deal eller No Deal-Brexit

Der er en række mulige scenarier om, hvordan EU-forordningen 261/2004 vil finde anvendelse i Storbritannien efter Brexit. Regeringen kan beslutte at beholde forordningen, ændre den, eller lade den bortfalde. Et handlingsforløb er, at regeringen vedtager alle EU's regler for dermed at gøre Brexit-processen hurtigere og lettere. Det ville betyde, at EU-forordning 261 stadig gælder- ligesom Norge og Schweiz vedtog, da de forlod EU. Hvis den britiske regering beslutter, at de ikke ønsker EU-forordningen 261, betyder det ikke, at reglerne ikke længere er relevante. Det vil fortsat være en EU-forordning, uanset hvad Storbritanniens rolle i EU er. EU 261/2004 vil fortsat gælde for flyvninger ind og ud af Storbritannien fra Europa på samme måde som lande og lufthavne i øjeblikket uden for EU såsom USA eller Australien. Det vil betyde, at enhver flyvning, der ankommer til Storbritannien fra lande, der stadig er i EU, vil blive omfattet af forordningen. Enhver flyvning, der afgår fra Storbritannien til et EU-land med et EU-flyselskab, vil også være dækket. Det gælder dog ikke i den omvendte situation, hvor du påbegynder din flyvning i Storbritannien med et britisk flyselskab. Britiske luftfartsselskaber vil ikke længere have erstatningsansvar for flyvninger fra Storbritannien til EU eller til tredjelande, hvis Storbritannien ophæver EU-forordningen efter Brexit.
Eksempel
En flyvning fra Kastrup, København til London, England vil altid være omfattet af reglerne, da rejsen starter i EU. Hvis du blev forsinket på hjemturen fra London, England, til Kastrup, København, vil du kun være omfattet af reglerne, hvis du flyver med et flyselskab, der opererer under en EU licens.

Asta has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 467 €

Cecilie has flown with EasyJet and has received: 388 €

Bent has flown with KLM and has received: 623 €

Tommy has flown with EasyJet and has received: 623 €

Thea has flown with Ryanair and has received: 383 €

Ida has flown with Ryanair and has received: 383 €

Lars has flown with Ryanair and has received: 383 €

Leif has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 1.246 €

Henrik has flown with Ryanair and has received: 958 €

Jákup has flown with British Airways and has received: 388 €

Jan has flown with Scandinavian Airlines System and has received: 623 €

Eva has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 582 €

Anna Sofie has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 194 €

Maja has flown with KLM and has received: 623 €

Linda has flown with Norwegian Air Shuttle and has received: 623 €